Syahadatain Tawasul

Tawassul Ba’da Shalat

1. Syahadat-shalawat..3x
2. Istighfar..10x
3. Shalawat..10x
4. Subhanallah-walhamdulillah-walaailaahaillallahu-Allahu akbar..10x
5. Lahaula wala quwwata illa billahil aliyyil adziim, astaghfirullahal adziim
6. Laa ilaahaillallah Muhammadurrasulullah, alaishalatullah; Syeh Abdul Qadir habibullah-waliyullah-waliyullah; Imam Mahdi masya Allah; Syekhunal Mukarom Agung Imam Mahdi Jayeng Werdi Khalifatu rasulillah shalallahu alaihi wasalam-wasalam-wasalim..1x
7. Ya Muhaiminu ya Salam, salimna wal muslimin, bi nabi khoiril anam, wa bil ummil mukminin, Al Hasan tsumal Husain linnabi qurrotul ‘aini, nuruhum kalkaukabain jadduhum shollu ‘alaihi
8. Maulana ya maulana.. ya sami’ doa ana bi hurmat NABI MUHAMMAD, istajib doa ana..
9. Maulana ya maulana.. ya sami’ doa ana bi hurmat SITI KHATIJAH, istajib doa ana..
10. Maulana ya maulana.. ya sami’ doa ana bi hurmat SITI FATIMAH, istajib doa ana..
11. Maulana ya maulana.. ya sami’ doa ana bi hurmat SAYYIDINA ALI, istajib doa ana..
12. Maulana ya maulana.. ya sami’ doa ana bi hurmat HASAN-HUSAIN, istajib doa ana..
13. Maulana ya maulana.. ya sami’ doa ana bi hurmat SYEKHUNAL MUKAROM, istajib doa ana..
14. Maulana ya maulana.. ya sami’ doa ana bi hurmat JAYENG WERDI, istajib doa ana..
15. Maulana ya maulana.. ya sami’ doa ana bi hurmat SYEH IMAM MAHDI, istajib doa ana..
16. Maulana ya maulana.. ya sami’ doa ana bi hurmat MBAH PANGGUNG, istajib doa ana..
17. Ya Rasulullahi jiina lizziya rohqo siddinaa, nartaji minkassyafaat, indarobbil aalamina..
18. Sayyiduna Muhammadun basyarun laa kal basyar bal huwa kal yaquuti bainal hajar.. 3x
19. Al-fatihah

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s